شناسنامه پیمان
 
نام پیمان
تماس با من
جنسیت مرد
سن 51
درباره من کرمانشاهی هستم و به کار طب مشغول. در سرازیری ایام روزگار طی میکنم ُ که چون عمر از سی بگذشت آفتابت روی بغروب دارد. گاه مینوشتم که این نگاشتن بسیار وبالم شده ُ که هر دیارالبشری چیزی بنویسد گریبان این فلک زده را میگیرند و حکایتیست این ماجرا و الباقی.....

کشور ایران  
شهر کرمانشاه

تحصیلات  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها